pladsen  
 

<< udstillinger   fotos   presse   www  
Dyrets tal 

Mikkel Carl

Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn,
det har fået givet at gøre for dyrets øjne.
(Johannes’ Åbenbaring, 13:14)


Irrational thoughts should be followed absolutely and logically.
(Sol Le Witt, Sentences on Conceptual Art.)


What goes around...comes around.
(Justin Tímberlake)


Den tjekkiske fotograf Jan Saudeks håndkolorerede drømmeverden var en del af min ungdoms begær. En ufrivillig længsel efter fortidens kausalitet, jeg ikke i al fremtid kunne vedkende mig. Billederne er nu forvandlet til klicheer i minimalismens mave. Subjektets tomme taksonomi ses også blandt det modernes møbler, så er der overhovedet en grænse? Nattens egen skygge, fortæringens religiøse lys? Inderst inde ved jeg, at der i ethvert abstrakt rum findes spor efter noget yderst konkret, og omvendt at det kæreste med tiden kan vindes fjernt. Kontemplationen er måske en pik, geometrien en svales dyk eller en sort/hvid hankat, der pisser territoriet af. Tiden er en krusedulle af skyldighed. Kosmisk vold. I’m coming home!