pladsen  
 

<< udstillinger   fotos   presse   www   søkilde-udstillingstekst  
Dengang nu snart 

Claus Carstensen
Morten Søkilde
Torben Ribe
Troels Sandegård
Honza Hoeck

I åbningsudstillingen præsenterer vi et udsnit af de kunstnere, der har haft atelier på netop Pladsen i deres studieår på akademiet. Dengang nu snart trækker således en linje fra Claus Carstensen i 80’erne, gennem Morten Søkilde i 90’erne, over Torben Ribe og Troels Sandegaard i de seneste år, frem til Honza, pladsens nuværende indehaver i 00’erne.

Dengang nu snart er kurateret på baggrund af Pladsens tilgang til det eksperimenterende. Med udgangspunkt i det stedsspecifikke præsenterer udstillingen en række historisk forskudte kunstneriske positioner. Disse betragtes ikke hver for sig som udtryk for deres respektive samtid, i et historisk overblik, men undersøges derimod for deres iboende æstetiske potentiale; et erkendelsesmæssigt mulighedsrum, der går på tværs af tiden.

Således ønsker vi mere generelt at pege på den enkelte kunstneriske praksis som en æstetisk position, der møder verden, ikke som udtryk for tidens temaer og stil men derimod ud fra de egeninteresser, den bekender sig til. En eksperimenterende kunstpraksis kan således først levere radikale resultater, når den indtager en konsistent position. Igennem en sådan position gøres værkernes egenskaber tilgængelige og bliver operationelle som æstetisk virkelighed. Denne form for reelt eksperimenterende kunstpraksis, mener vi, er kendetegnende for de kunstnere, der her er inviteret.