pladsen      
Vi ønsker at prioritere kunstværkets potentiale for erkendelse, ikke som en investérbar ressource, der skal afstedkomme eksempelvis økonomiske, sociale eller politiske resultater, men som et produkt i sig selv. Pladsen er en mulighed for at præsentere kunst på en anderledes præmis end kunstinstitutionens tematiske orientering på den ene side, og den kommercielle galleriscenes fokus på værkets salgbarhed på den anden. Vi foreslår altså denne tredje position, som ikke i sig selv er nyskabende, men blot ikke særlig nærværende på den Københavnske kunstscene anno 2007.

Udstillingerne på Pladsen skal undersøge værkernes iboende æstetiske potentiale; det vi forstår som et erkendelsesmæssigt mulighedsrum med særlige egenskaber, der kan kommunikere på tværs af tiden. Således ønsker vi at pege på den kunstneriske praksis som en æstetisk position, der møder verden, ikke som et udtryk for tidens temaer og stil, men derimod ud fra de egeninteresser, den bekender sig til. Vi mener, en kunstpraksis først bliver reelt eksperimenterende og kan levere radikale resultater, når den indtager en sådan konsistent position. Værkernes egenskaber gøres dermed tilgængelige og bliver operationelle som æstetisk virkelighed.

Udover denne formålserklæring har Pladsen ikke en fast kuratorisk linje. Der skal være plads til eksperimenter og opdagelser, som kan bidrage til vores udvikling som kunstnere og samtidig skabe et interessant rum for kunst i København. Gennem de kommende års udstillinger på Pladsen vil vi forsøge at formulere vore egne æstetiske positioner og knytte disse an til andre relevante positioner, etablerede såvel som endnu ikke klart definerede.


København 2007
       
pladsen
 
     
Pladsen er startet af studerende fra det Kgl. Danske Kunstakademi.

I løbet af året vil der blive afholdt 6-8 korte tredages udstillinger.

Udover arrangørene selv vil udstillingerne præsentere udefrakommende kunstnere, etablerede såvel som ukendte.